Stosunek kościoła do kremacji

Pogrzeby kremacyjne przez długie lata przebijały się do Polskiej podświadomości. Początkowo wiele osób miało wątpliwości co do takiej formy pochówku. Większość obaw silne związana była ze stosunkiem rodzin do wiary. Obawiano się, że taka praktyka może być niezgodna z naukami kościoła.

Kremacja a Kościół

Pogrzeb w religii chrześcijańskiej jest ogromnie ważnym wydarzeniem, które wiąże się z dopełnieniem nowych narodzin w Królestwie niebieskim. Wielu duchownych zachęca do pochowania ciała w trumnie, gdyż jest to wyraz – wobec księży – większego szacunku. Warto tutaj jednak wspomnieć, że Kościół Katolicki nie zabrania kremacji, o ile nie jest ona dokonana z powodów sprzecznych z nauką KK.

stosunek kościoła do kremacji

W 1963 roku Święte Oficjum zaleciło grzebanie ciał wiernych zmarłych, ale wyraźnie podkreślił, że jeśli wolą zmarłego było spopielenie, to kremacja sama w sobie nie jest grzechem. Staje się nim dopiero w momencie, kiedy przeprowadzona została w obrzędach sprzecznych z naukami Kościoła.

W związku ze stanowiskiem Kościoła żaden z duchownych nie ma prawa odmówić sakramentu i uroczystości pogrzebowych tym, którzy wyrazili wolę pochówku kremacyjnego.

Popularność pochówków kremacyjnych rośnie z każdym rokiem. Coraz więcej osób rozważa kremację, co widać również wyraźnie po oferowanych usługach kremacyjnych przez zakłady pogrzebowe. Na rynku funeralnym znajdzie się niewiele zakładów pogrzebowych, które w swojej ofercie nie mają kremacji.

Od wielu lat nic nie stoi na przeszkodzie, aby pogrzeb wyznaniowy łączył się z pogrzebem urnowym. Jest to w końcu indywidualna kwestia każdego człowieka, a jego szczerej wiary nie zburzy wola kremacyjnego pochówku.