Ile kosztuje kremacja?

Kremacje, spopielanie czy ciałopalenie – to określenia związane z jedną z najstarszych form pochówków. W czasach nowożytnych europejską kulturę kształtowały wpływy chrześcijaństwa i z tego powodu aż do połowy XX wieku kremacje były zakazane przez Kościół. Obecnie to się zmieniło i o ile decyzja o kremacji nie ma podłoża światopoglądowego, to Kościół nie sprzeciwia się pogrzebom poprzedzonym spopieleniem.

Jak wygląda pogrzeb z kremacją?

Kremacja ciała ze zrozumiałych względów nie jest czynnością czysto techniczną. Zmarły przed spopieleniem jest przygotowywany tak samo, jak przed pochówkiem tradycyjnym. Do kremacji używa się innych trumien – drewnianych bez okuć lub kartonowych. Trumny do kremacji są znacznie tańsze, szczególnie te wykonane z kartonu co sprawia, że cena kremacji nie podwyższa kosztów pogrzebu.

Ważną częścią pogrzebu poprzedzonego spopieleniem jest pożegnanie Zmarłego. Odbywa się ono w kaplicy lub sali pożegnań, w które są wyposażone nowoczesne krematoria. Jeśli uroczystość ma charakter religijny, to elementem tego pożegnania są czynności liturgiczne. Po oficjalnej uroczystości następuje prywatna, kameralna część pożegnania dla najbliższych członków rodziny. Bezpośrednio po tym trumna z ciałem umieszczana jest w piecu. W zależności od rodzaju pieca spopielenie trwa od 1,5 do 3 godzin. Rodzina może ten czas spędzić w specjalnej sali albo zlecić odebranie urny z prochami i certyfikatu przedstawicielom zakładu pogrzebowego.

koszt kremacji

Cena kremacji

Koszt kremacji nie jest wysoki. W Polsce waha się on między 500 a 900 PLN. Oczywiście to opłata tylko za spopielenie. Jeśli proces poprzedzony był transportem z dużej odległości należy być świadomym wyższych kosztów ogólnych pogrzebu. Wpływ na ostateczną kwotę ma również rodzaj urny – najtańsze kosztują 200 – 300 złotych, średnie ceny to 500 – 600. Bardziej wyszukane, eleganckie urny zaczynają się od 800 złotych – górną granicę ceny ogranicza tylko nasza wyobraźnia. Do kosztów pogrzebu poprzedzonego kremacją należy również dołączyć opłaty cmentarne. Zgodnie z polskim prawem urny z prochami można umieszczać wyłącznie na cmentarzach. Może to być miejsce w grobie ziemnym, albo w kolumbarium. Ta druga opcja jest tańsza, a przy tym mniej kłopotliwa jeśli chodzi o opiekę nad grobem.

Niewysoka cena kremacji i niekłopotliwa opieka nad miejscem złożenia urny to nie jest jedyne powody, dla których coraz więcej osób wybiera pochówki z kremacją. Coraz większa świadomość ekologiczna oraz brak miejsc na cmentarzach w dużych miastach również decydują o ludzkich wyborach.