Czym jest kolumbarium?

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na pogrzeby kremacyjne, pojawiła się konieczność zorganizowania miejsc, w których urny będą składane. Przepisy prawne regulują miejsca, w których może zostać umieszczona urna z prochami. Do tych miejsc zalicza się grób ziemny, grobowiec murowany oraz kolumbarium. O ile dwóch pierwszych miejsc nie trzeba tłumaczyć, to kolumbarium może dla wielu osób może być nieznane. Czym więc jest kolumbarium?

kolumbarium

Kolumbarium to ściana, w której znajdują się niewielkie miejsca przeznaczone na złożenie urny z prochami. Na ścianie znajduję się imię, nazwisko oraz data urodzin i zgonu zmarłego, a pod ścianą jest miejsce na kwiaty i znicze. Kiedyś kolumbaria pełniły funkcję masowych grobowców, obecnie konstrukcje te stawia się na terenie cmentarza.

W związku z coraz większą ilością przeprowadzanych kremacji oraz malejącej liczby grobów ziemnych kolumbaria stanowią idealne rozwiązanie miejsc, w których mogą zostać złożone prochy bliskiego.