kremacje

Kremacje

 

Na krajowym rynku funeralnym w kraju systematycznie wzrasta liczba krematoriów. Rok 2020 zamknął się liczbą 65 czynnych spopielarni zwłok. Kremacje najpopularniejsze są na Śląsku gdzie w niektórych miejscowościach stanowią już większość pogrzebów. Na Śląsku też znajduje się najwięcej krematoriów i duża ilość producentów urn.

Obecnie od kilku lat obserwujemy systematyczny wzrost pogrzebów z kremacją na terenie całego kraju, przy czym najmniejszy ich odsetek dotyczy wszystkich wschodnich województw, których mieszkańcy wydają się być bardziej przywiązani do lokalnych tradycji.

 

 

Kremacja – coraz popularniejszy sposób pochówku

 

Coraz więcej zakładów pogrzebowych do swojej oferty wprowadza propozycję usługową, jaką są coraz bardziej popularne kremacje. Dzieje się tak, ponieważ wzrasta zainteresowanie tą formą pochówku w związku z większą wygodą zatroszczenia się w późniejszym czasie o miejsce spoczynku.

Przechowywanie urny z prochami zmarłego w kolumbarium jest zdecydowanie bardziej opłacalnym sposobem aniżeli na przykład stosowane do tej pory tradycyjne formy pochówku zmarłego w grobie. Kremacje są najpowszechniejszym sposobem chowania zmarłych w wielu kulturach i mnóstwo krajów uważa je za najbardziej praktyczne.

W Polsce do tej pory obserwujemy wzrost ilości pogrzebów kremacyjnych. Tendencja wzrostowa tej formy pochówku sprawiła, że współcześnie działające firmy pogrzebowe chcą dopasować się do wymogów, dlatego inwestują w coraz nowocześniejsze krematoria. A wybudowanie takiego krematorium to spory wydatek, dlatego takie inwestycje powinny być doceniane przez wszystkich klientów.

Niektórzy przewidują, że za kilka lat to właśnie kremacja w Polsce przejmie rolę pochówków tradycyjnych. Wiele mówi się o tym, jak to urny z prochami pozwolą na zaoszczędzenie miejsca na cmentarzach, dlatego ze względów ekonomicznych, to właśnie kremacje doradza się coraz częściej dla wielu osób żegnających kogoś bliskiego. W dużych miastach kremacje są już popularne, w mniejszych miejscowościach jeszcze niekoniecznie, aczkolwiek i tam coraz częściej widuje się zakłady pogrzebowe, które wprowadziły kremacje do swojej oferty.

Choć wciąż wiele osób podchodzi do tego sposobu pochówku z dystansem, to jednak przekonują się do niego zwłaszcza młodzi ludzie, otwarci na możliwość dochowania urny do istniejącego grobu. Osoby, które wiedzą na czym polega kremacja, zdają sobie sprawę z korzyści, jakie ze sobą niesie i chętnie wybierają właśnie ten sposób dla swoich zmarłych, o ile ich wola nie jest inna. Już sam fakt, że wszystkie dobrze prosperujące zakłady pogrzebowe starają się wprowadzić kremacje do swojej oferty, świadczy o wzroście popularności tej usługi.